Jak vést kroniky

Vedení kronik 1

admin

Obecní kronika Radim Dušek   Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí Ukládání obecních kronik do archivů – metodické stanovisko archivní správy MV Metodický pokyn odboru AS MV ČR – Vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru Doplnění metodického pokynu k vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru Používání dokumentního inkoustu při provádění zápisů do matričních knih   Po listopadu roku 1989 přešla povinnost péče o kroniky na obce. Až v roce 2006 byl schválen nový zákon č. 132/2006 Sb., o ...

Kroniky a proč je psát

admin

Tento úvodní článek velmi stručně představí kroniky, poukáže na účel, obsah a užitečnost těchto knih a zaměří se v další části především na obecní kroniky. Podrobnosti k jednotlivým záležitostem týkajícím se kronik budou rozvedeny a upřesněny v dalších článcích, které postupně budou vycházet. V českém slově kronika je stále viditelný jeho význam. Ze staré řečtiny se tak přes latinu dostalo do našeho slovanského jazyka stejně jako do jazyků jiných slovo chronos, tedy čas. Stručně řečeno ...

Vedení kronik 2

admin

      Přinášíme vám pokračování článku vedení kronik 1   zpracoval Radim Dušek   Roční zápisy (pouze příklad)   Hlavní kronikářovou prací jsou roční zápisy současnosti. Využívá se metoda diáře, příručního sešitu s chronologickými i tematickými záznamy dělenými hesly, nebo kartotéční záznamy umožňující libovolnou manipulaci a doplňování. Výpočetní technika zaručuje více možností, rychlý přesun zpráv, úpravu a vkládání. Takto zpracovávané podklady pro koncept celoročního zápisu je nezbytně nut...

Kniha JAK VÉST KRONIKU OBCÍ A MĚST

admin

 Jak vést kroniku obcí a měst   Rádi bychom vám představili knihu Jak vést kroniku obcí a měst, která by neměla chybět v knihovně žádného kronikáře.   Autor: Lidmila Šotnarová, PhDr. Marie Kašubová, Růžena Gošová   Kniha je určena starostům obcí a kronikářům.   Pomůže v naplnění náročné zákonné povinnosti „vést kroniku obce“. V knize najdete krásná slova o důvodech vedení kronik, o historii kronikářství na našem území,   učasnou i minulou právní úpravu o kronikách, inspirativní ukázky a námět...