Dějepisectví

Stručný vývoj českého dějepisectví 2

admin

Od husitské doby až na práh moderní historiografie Druhý díl článku o stručném vývoji a o přehledu základních děl českého dějepisectví začne tam, kde předchozí skončil. Počátkem patnáctého století a husitskými válkami, přes šestnácté století, století humanistického dějepisectví, barokní dobu sedmnáctého a počátku osmnáctého století až po osvícenství a kritický náhled na minulost. Z husitského období je velmi významná Husitská kronika Vavřince z Březové (asi 1370 - 1437). Husitská kroni...

Stručný vývoj českého dějepisectví 1

admin

Od počátku až do císaře doby Karla IV. Článek velice stručně popíše základní vývoj českého dějepisectví od nejstarších dob po počátek devatenáctého století. Není zdaleka úkolem tohoto textu vypsat všechny autory a jejich díla popisující českou minulost, ale vybráním několika základních osobností a jejich přínosů čtenáře seznámit se základní kostrou staršího českého dějepisectví. Tvorba některých zajímavějších autorů bude rozebrána do podrobnosti v některých z příštích článků. Jak se uč...